วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

MO Memoir รวมบทความชุดที่ ๑๐ แนวทางหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ MO Memoir : Sunday 17 July 2559

เอกสารฉบับนี้แจกจ่ายเป็นการภายใน

รวมบทความชุดนี้เป็นการนำเอาบทความในชุด "แนวทางหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์นิสิตรหัส xx (ตอนที่ xx)" ที่จัดทำให้นิสิตปริญญาโทรหัส ๒๕๕๑ จนถึง ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นเนื้อหาในส่วนที่ไม่ได้นำเผยแพร่ลง blog โดยนำมารวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อความสะดวกในการค้นหา
นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมรูปถ่ายเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตในรุ่นนั้นรวมเข้าไปด้วย

และปิดท้ายด้วยรูปของสมาชิกคนสุดท้ายที่ผ่านการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ไปเมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา


ไม่มีความคิดเห็น: