วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

MO Memoir รวมบทความชุดที่ ๑ ท่อ วาล์ว ปั๊ม คอมเพรสเซอร์ MO Memoir : Wednesday 9 March 2559

"บทความต่าง ๆ ที่นำมารวมไว้ในที่นี้ผมคัดเลือกมาจากบทความบันทึกความทรงจำของตัวเองในเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งที่เป็นด้านวิชาการและไม่ใช่ด้านวิชาการ ทั้งที่เป็นเรื่องทั่วไปและบันทึกความทรงจำเรื่องส่วนตัว ที่นำออกเผยแพร่ในรูปของ "MO Memoir : Memoir of metal oxide catalyst research group" ทาง blog www.tamagozzilla.blogspot.com ซึ่งนับถึงวันนี้ (วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙) ก็กว่า ๑,๑๐๐ ฉบับ เกือบ ๕,๐๐๐ หน้ากระดาษ A-4 เข้าไปแล้ว
 
Memoir ต้นฉบับนั้นจัดทำเป็นขนาดกระดาษ A-4 ที่รูปร่างส่วนหัวของบทความจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ในแต่ละเดือน ในช่วงแรกนั้นพิมพ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office แต่ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นโปรแกรม OpenOffice โดยแต่ละเรื่องได้จัดทำเป็นฉบับ pdf ส่งให้กับสมาชิกของกลุ่มที่เป็นนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ (นับจากสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ไปจนถึงวันรับพระราชทานปริญญาบัตร) 
  
ลำดับเรื่องที่เขียนเป็น Memoir นั้นก็แล้วแต่เหตุการณ์และสภาพแวดล้อมพาไป ทำให้เรื่องในส่วนที่เป็นวิชาการมีการกระโดดไปกระโดดมา บางเรื่องบอกว่าจะมีตอนต่อไปแต่เอาเข้าจริงก็ทิ้งไว้หลายปีจึงมาเขียนต่อ (แต่ก็มีบางเรื่องเหมือนกันที่บอกว่าจะมีตอนที่ ๒ แต่จนบัดนี้ก็ยังไม่ได้เขียน) สิ่งนี้ทำให้เกิดปัญหาในการอ่านสำหรับผู้ที่ยังไม่มีความรู้พื้นฐาน มาคราวนี้ก็เลยถือโอกาสรวมรวมเนื้อหาในบางเรื่องราวมาจัดเรียงลำดับใหม่โดยเริ่มจากพื้นฐานไปยังการประยุกต์ใช้งาน แต่ก็มีเรื่องพื้นฐานบางเรื่องเหมือนกัน (ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำความเข้าใจบทความบางบทความ) ที่ไม่ได้นำมารวมในที่นี้ (เรื่องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง) เพราะตั้งใจจะแยกเอาไว้ในรวมบทความอีกชุดหนึ่ง และถ้าบทความใดมีการอ้างอิงไปยังบทความที่ไม่ได้นำมารวมไว้ในที่นี้ ผู้อ่านก็สามารถตามไปอ่านได้ใน blog ที่กล่าวมาข้างต้น
 
ในการเขียนนั้นผมพยายามเขียนให้เพื่อให้ผู้ที่เรียนทางวิศวกรรมเคมี ที่มีความรู้พื้นฐานไม่เกินระดับชั้นปีที่ ๓ อ่านได้ แต่ถึงกระนั้นก็ตามก็คงต้องยอมรับว่าการทำความเข้าใจในบางเรื่องราวนั้น มันจำเป็นต้องมีความรู้ในด้านอื่นที่ไม่ได้มีการเรียนการสอนกันในหลักสูตรปัจจุบัน และเนื่องจากไม่ได้ตั้งใจเขียนเพื่อยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ แต่อยากให้เหมือนกับเป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านหรือเป็นการบ่นเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้ฟัง ดังนั้นการใช้ภาษาในหลาย ๆ ที่จึงเลือกที่จะสื่อในรูปแบบภาษาพูด
ผมเลือกที่จะคงรูปแบบหน้าขนาด A-4 ไว้ก็เพราะต้องการคงขนาดของภาพถ่ายหลายภาพที่ไปถ่ายมา จะได้เห็นรายละเอียดกันได้ชัดเจน และเพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการพิมพ์เนื้อหาบางเรื่องออกมาใช้งาน (เพราะตอนนี้เราก็พิมพ์กันโดยใช้กระดาษขนาด A-4 เป็นหลักอยู่แล้ว)
 
หวังว่าเนื้อหาที่นำมารวบรวมไว้ในฉบับนี้คงจะให้ประโยชน์แก่ส่วนรวมบ้างไม่มากก็น้อย แก่นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ หรือผู้ที่กำลังจะออกไปฝึกงาน หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐานใด ๆ ทางวิศวกรรมศาสตร์มาก่อน และยินดีอนุญาตให้คณาจารย์ท่านใดก็ตามที่ประสงค์นำรวมบทความชุดนี้เผยแพร่แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนการสอนก็สามารถกระทำได้โดยไม่คิดมูลค่า"

ข้อความข้างบนมาจากคำนำที่เขียนไว้ในรวมบทความชุดที่ ๑ (๔๒ เรื่อง ๑๙๙ หน้ากระดาษ A-4) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความดังกล่าว (ขนาดประมาณ 6 MB) ได้ที่ลิงค์ข้างล่างได้เลยครับ

ไม่มีความคิดเห็น: