วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แนวทางหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์นิสิตรหัส ๕๗ (ตอนที่ ๓๘) MO Memoir : Sunday 10 July 2559

เอกสารฉบับนี้แจกจ่ายเป็นการภายใน ไม่นำเนื้อหาลง blog
  
ผ่านไปแล้ว ๘ ปีของการเขียน Memoir ฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นฉบับแรกของปีที่ ๙ ช่วงรอบปีที่ ๘ ที่ผ่านมา นับตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ - ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ มีการออก Memoir ไปทั้งสิ้น ๑๘๘ ฉบับ (ฉบับที่ ๑๐๑๓ ถึง ๑๒๐๐) รวม ๑๑๓๘ หน้า A4 (ไม่นับรวมเอกสารแนบ)

สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ไม่มีความคิดเห็น: