วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ถังเก็บ LPG และ LNG (คิดสักนิดก่อนกดแชร์ เรื่องที่ ๙) MO Memoir : Tuesday 15 November 2559

รูปข้างล่างเห็นมีคนเขากดแชร์บนหน้า facebook ตอนดูหัวข้อแล้วก็รู้สึกแปลก ๆ พอได้อ่านคำอธิบายของเขาก็ยิ่งรู้สึกแปลกไปใหญ่ ยังไงลองอ่านเอาเองดูก่อนไหมครับ ว่าคุณจะรู้สึกอย่างผมหรือไม่
  
รูปที่ ๑

LPG ย่อมาจาก Liquefied Petroleum Gas โดยทั่วไปจะหมายถึงไฮโดรคาร์บอน C3 (ได้แก่โพรเพน) และ C4 (ได้แก่บิวเทน) ที่อยู่ในรูปของเหลว โดยอาจเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมระหว่าง C3 กับ C4 ในสัดส่วนต่าง ๆ ก็ได้
 
LNG ย่อมาจาก Liquefied Natural Gas โดยทั่วไปจะหมายถึงไฮโดรคาร์บอน C1 (ได้แก่มีเทน) ที่อยู่ในรูปของเหลว
 
การทำให้แก๊สกลายเป็นของเหลวได้นั้น จำเป็นที่ต้องทำให้แก๊สนั้นมีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิวิกฤต (Tc หรือ critical temperature) ในกรณีของแก๊สที่มีค่าอุณหภูมิวิกฤตสูงกว่าอุณหภูมิห้อง (ไม่ว่าจะในฤดูกาลใดก็ตาม) เรามักจะทำให้แก๊สนั้นควบแน่นเป็นของเหลวด้วยการใช้ความดันเพียงอย่างเดียว คืออัดแก๊สให้มีความดันสูงขึ้น มันก็จะกลายเป็นของเหลวได้เอง แก๊สหุงต้มหรือ LPG ที่ใช้กันตามบ้านเรือนหรือในรถยนต์ทั่วไปก็เก็บในรูปแบบนี้ การเก็บแก๊สในรูปที่เป็นของเหลวมีข้อดีตรงที่ขนาดภาชนะบรรจุนั้นมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับปริมาณแก๊สที่เก็บไว้ได้ (เมื่อคิดจากปริมาตรไอที่ระเหยออกมา)
 
แก๊สที่มีค่าอุณหภูมิวิกฤตสูงกว่าอุณหภูมิห้อง ไม่ว่าเราจะอัดมันด้วยความดันเท่าใด มันจะไม่กลายเป็นของเหลว (liquid) แต่จะกลายเป็นของไหล (fluid) แก๊สมีเทนที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงนั้นก็จัดอยู่ในพวกนี้ ถ้าต้องการเก็บแก๊สปริมาณมากในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก ก็จำเป็นต้องใช้ถังเก็บความดันที่สูง พอเป็นถังความดันสูง วัสดุทำผนังถังมันก็เลยต้องหนาขึ้นเพื่อให้รับความดันได้ ทำให้ภาชนะบรรจุมีน้ำหนักมาก ถังเหล็กที่ใช้เก็บแก๊สมีเทนที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ในรูปของ CNG หรือ Compressed Natural Gas ก็มีปัญหาเช่นนี้ ทำให้มีการค้นหาถังแบบใหม่ที่สามารถรับความดันได้โดยที่มีน้ำหนักลดลง เพื่อที่จะไปลดน้ำหนักรวมของรถยนต์ให้ต่ำลง ส่งผลต่อการประหยัดเชื้อเพลิง
 
ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพบว่าถังแก๊ส LPG ที่ใช้กันตามบ้าน หรือที่ติดตั้งในรถยนต์นั้นจะทำจากถังเหล็ก เพราะความดันในถังนั้นไม่ได้สูง ทำให้ถังไม่ได้มีความหนาสักเท่าใดนัก และเหล็กก็เป็นโลหะที่มีราคาถูก น้ำหนักของถังจะต่ำกว่าน้ำหนักของเชื้อเพลิงที่เก็บได้ แต่ในกรณีของถังเก็บ CNG นั้นจะแตกต่างกัน เนื่องจากใช้ความดันในการเก็บที่สูง (ประมาณ 200 เท่าของความดันบรรยากาศ) ถ้าใช้เหล็กทำถังจะทำให้ถังมีน้ำหนักมาก (ระดับ 80-100 กิโลกรัม) แต่เก็บแก๊สได้ไม่มาก (ประมาณ 10-20 กิโลกรัม) ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ว่าทำไมในช่วงแรกที่มีการนำรถไปติดตั้งถัง CNG ไว้ในกระโปรงท้ายรถ หลายคันต้องมีการเปลี่ยนโช้คหลังให้แข็งขึ้นด้วยเพราะไม่ต้องการให้หน้ารถเชิด
 
แต่ในปัจจุบันก็เห็นมีการนำถังเก็บ CNG ที่ทำจากวัสดุคอมพอสิตมาใช้กันอย่างแพร่หลาย คือแกนกลางยังคงเป็นถังโลหะอยู่แต่มีผนังบางลง แต่ใช้เส้นใยวัสดุคอมพอสิตรัดเอาไว้เพื่อช่วยในการรับความดัน ทำให้ลดน้ำหนักถังบรรจุลงไปได้
 
ในระดับโรงงานนั้น ในกรณีของแก๊ส LPG ถ้าเป็นโรงงานทั่วไปที่รับแก๊ส LPG มาทางรถบรรทุกจากผู้ขาย จะนิยมเก็บในถังชนิด Bullet type ที่มีรูปร่างเป็นถังทรงกระบอกวางนอน หัวท้ายมีฝาปิดที่โค้งเป็นรูปครึ่งวงรี ขนาดและจำนวนของถังเก็บจะขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งาน แต่ถ้าเป็นโรงงานผู้ผลิต (เช่นโรงแยกแก๊ส) หรือนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายต่อ ที่มีการเก็บในปริมาณมาก จะนิยมใช้ถังทรงกลมขนาดใหญ่ที่เรามักเรียนกันว่าถังลูกโลก (Spherical type)
 
แล้วถังทรงกลมมันดีกว่าถังทรงกระบอกอย่างไรเหรอ ตรงนี้คงต้องใช้ความรู้ทางด้านวิชากลศาสตร์วัสดุ (Mechanics of materials) มาอธิบาย เพราะที่ความดันในถังเท่ากัน ค่าความเค้นสูงสุดที่กระทำต่อผนังโลหะของถังทรงกลมจะมีค่าเพียงครึ่งเดียวของถังทรงกระบอก ทำให้สามารถใช้โลหะที่บางกว่ามาทำถัง ประหยัดในเรื่องของค่าวัสดุและน้ำหนัก อันนี้ไม่คิดค่าขึ้นรูปนะ เพราะการเอาเหล็กแผ่นหลายแผ่นมาประกอบเป็นทรงกลมมันยากกว่าเอามาม้วนเป็นทรงกระบอก
 
(ในถังทรงกระบอกนั้นมีความเค้นในทิศทางแนวยาวที่เรียกว่า longitudinal stress และในแนวเส้นรอบวงที่เรียกว่า hoop stress ที่ค่าความดันหนึ่งนั้นค่า longitudinal stress ของถังทรงกระบอกจะมีค่าเพียงครึ่งเดียวของ hoop stress ด้วยเหตุนี้เวลาที่ท่อแตก จึงฉีกขาดตามแนวยาว ไม่ได้ฉีกขาดตามแนวหน้าตัดเป็นสองท่อนแยกจากกัน แต่ในกรณีของถังทรงกลมนั้นค่าความเค้นในทุกทิศทางจะเท่ากันหมด และที่ความดันเดียวกันกับถังทรงกระบอก ค่าความเค้นที่กระทำต่อผนังถังทรงกลมจะเท่ากับค่า longitudinal stress ของถังทรงกระบอก)
 
ในระดับโรงงาน การเก็บแก๊สที่ไม่สามารถอัดให้เป็นของเหลวได้ที่อุณหภูมิห้องในปริมาณมากนั้น อาจใช้การลดอุณหภูมิแก๊สนั้นให้ต่ำลงจนถึงระดับใช้ความดันอัดให้เป็นของเหลวได้ (ถังเก็บอุณหภูมิต่ำ ความดันต่ำ) หรือไม่ก็ลดอุณหภูมิให้ต่ำลงจนกลายเป็นของเหลวที่ความดันบรรยากาศได้ (ถังเก็บอุณหภูมิต่ำ ความดันบรรยากาศ) การเก็บแก๊ส LPG ปริมาณมากก็ใช้วิธีการเช่นนี้ได้
 
การเก็บแก๊สด้วยการทำให้แก๊สเย็นลงจนเป็นของเหลวนั้นต้องใช้ระบบทำความเย็นเข้ามาช่วย จึงใช้กันเฉพาะในระดับโรงงานที่มีการเก็บเป็นปริมาณมาก (ไม่ใช้กับถังแก๊สติดรถยนต์หรือรถบรรทุก) วิธีนี้มีข้อเสียตรงที่ต้องมีระบบทำความเย็นที่ต้องเดินเครื่องตลอดเวลา และต้องไปใช้โลหะที่ทนต่ออุณหภูมิต่ำได้ในการสร้างถังเก็บ เหล็กกล้าส่วนใหญ่ที่ใช้งานกันทั่วไปนั้นเมื่อมีอุณหภูมิเย็นจัดจะสูญเสียความเหนียว แต่จะเปราะแทน (คือทุบแตกได้) งานอุณหภูมิต่ำจึงต้องเปลี่ยนไปใช้เหล็กกล้าโลหะผสมหรือโลหะชนิดอื่นที่สามารถทนต่ออุณหภูมิต่ำได้แทน (แน่นอนว่าราคาก็เพิ่มขึ้นไปด้วย)

ปูพื้นฐานมาให้หน้าเศษแล้ว คราวนี้เราลองกลับไปดูประโยคคำถามในรูปที่ ๑ ดูนะครับ (ขอแปลเป็นไทย) ที่ว่า

(ก) "ทำไม LPG/LNG จึงถูกเก็บในภาชนะอลูมิเนียมทรงกลม"

ตอนแรกที่คุณเห็นคำถามดังกล่าว คุณรู้สึกอย่างไร 
 
ทีนี้ลองดูคำถามผมเขียนคำถามขึ้นใหม่ดังนี้นะครับ

(ข) "ทำไมจึงใช้อะลูมิเนียมมาทำเป็นภาชนะเก็บ LPG/LNG ทรงกลม" และ
 
(ค) "ทำไมจึงมีการใช้อะลูมิเนียมมาทำเป็นภาชนะเก็บ LPG/LNG ทรงกลม"

ประเด็นที่อยากให้ลองพิจารณากันเล่น ๆ ก็คือ ในกรณีที่ผู้ที่มาอ่านพบเข้านั้นไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บแก๊สในปริมาณมากมาก่อน พอไปเจอประโยคคำถามในข้อ (ก) เข้า จะทำให้เขาคิดเช่นนี้ได้ไหมว่า

๑. ถังเก็บ LPG/LNG "ต้อง" เป็นถังทรงกลม (เป็นทรงอื่นไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงไม่ใช่เช่นนั้น)
 
๒. ถังเก็บ LPG/LNG "ต้อง" ทำจากอะลูมิเนียม (เป็นโลหะอื่นไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงไม่ใช่เช่นนั้น)

ทีนี้ถ้าเป็นคำถามที่มีผมเขียนขึ้นมาใหม่ในข้อ (ข) และ (ค) ข้อ (ค) แตกต่างจากข้อ (ข) ตรงที่มีการแทรกคำ "มีการ" เพิ่มเติมเข้ามา ในความรู้สึกของคุณเองนั้นคุณคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมว่า

๓. คำถามข้อ (ข) นั้นชวนให้คิดว่าถ้าเป็นถังเก็บ LPG/LNG ทรงกลม ต้องทำจากอะลูมิเนียม (แต่ถ้าเป็นทรงอื่นที่ไม่ใช่ทรงกลมก็ไม่เป็นไร)
 
๔. คำถามข้อ (ค) นั้นชวนให้คิดว่าอะลูมิเนียมเป็นเพียงแค่วัสดุชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาใช้สร้างถังเก็บ LPG/LNG ทรงกลมได้ (คือยังมีวัสดุชนิดอื่นอีกนอกเหนือจากอะลูมิเนียม ที่สามารถนำมาใช้สร้างถังเก็บ LPG/LNG ทรงกลมได้)

สิ่งที่เราน่าเก็บไปคิดพิจารณาคือ ด้วยประโยคเดียวกัน แต่มีคนอ่านหลายคน แต่ละคนนั้นมีความเข้าใจข้อความนั้นเหมือนกันทุกคนหรือไม่ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้ที่เข้าใจคลาดเคลื่อนนั้นนำเอาความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการที่เขาตีความหรือขยายความขึ้นมาเองนั้นไปใช้งาน ยิ่งเป็นในบ้านเราที่มักจะใช้การจำข้อมูลที่เห็นนั้นไปใช้โดยไม่มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล (อันที่จริงแม้แต่จะอ่านก็อาจจะยังไม่อ่าน ขอให้ได้กดไลค์กดแชร์ก็พอ) ประเด็นตรงนี้ก็คงต้องขอฝากให้คิดกันเล่น ๆ เอาเองก็แล้วกันครับ เพราะผมเองก็ไม่มีคำตอบให้ซะด้วย

ถัดไปเราลองมาดูคำตอบ ๔ ข้อของเขาว่ามันสัมพันธ์กับคำถามที่เขาตั้งขึ้นหรือไม่ อย่างไร
  
เริ่มจากข้อแรกก่อนที่เขาบอกว่า "โลหะอะลูมิเนียมนั้นจะเกิดชั้นออกไซด์บนพื้นผิว ซึ่งป้องกันโลหะจากการกัดกร่อนลึกลงอีก"
 
เหล็กนั้นเวลาที่สัมผัสกับออกซิเจนในอากาศจะทำปฏิกิริยากลายเป็นสารประกอบออกไซด์ที่เราเรียกว่าสนิมเหล็ก แต่สนิมเหล็กที่เกิดขึ้นไม่ได้มีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มเคลือบปิดคลุมผิวโลหะเหล็กที่อยู่ลึกลงไปเอาไว้ ออกซิเจนในอากาศยังคงสามารถซึมลงไปทำปฏิกิริยากับเหล็กที่อยู่ใต้สนิมเหล็ก ทำให้เหล็กผุกร่อนไปเรื่อย ๆ นอกจากนี้เวลาที่เหล็กได้รับความร้อนจนขยายตัว สนิมเหล็กจะหลุดร่อนออกมาจากผิวเหล็ก (เพราะมันขยายตัวไม่เท่ากัน) วิธีการนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการกำจัดสนิมออกจากภายในท่อเหล็ก ด้วยการผ่านไอน้ำเข้าไปในท่อเพื่อในสนิมที่เกาะอยู่ตามผิวด้านในของท่อร่อนออก (แล้วค่อยล้างเอาสนิมที่หลุดร่อนนั้นออกอีกที) แต่ในกรณีของโลหะอะลูมิเนียมนั้น ออกไซด์ที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นชั้นฟิล์มเคลือบป้องกันโลหะอะลูมิเนียมที่อยู่ข้างใต้ และยังไม่ร่อนหลุดเมื่อร้อนด้วย ดูหม้อหุงข้าวไฟฟ้าตามบ้านเป็นตัวอย่างได้ 
  
แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าชั้นฟิล์มออกไซด์ของอะลูมิเนียมมันทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีที่เป็น "กรด" หรือ "เบส" นะครับ อะลูมิเนียมออกไซด์ละลายได้ทั้งในกรดและในเบส
 
ไฮโดรคาร์บอนไม่ใช่สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะ จะว่าไปเราใช้น้ำมันเคลือบผิวเหล็กกันสนิมซะด้วย ดังนั้นผนังด้านในของถังเก็บที่ทำจากเหล็กนั้นไม่มีปัญหาเรื่องการกัดกร่อนแน่ แล้วในส่วนผนังด้านนอกล่ะ ในกรณีของถังลูกโลกที่เก็บแก๊ส LPG ภายใต้ความดันที่อุณหภูมิห้องที่ทำจากเหล็กนั้นก็สามารถใช้การทาสีป้องกันสนิมได้ (เป็นเรื่องปรกติที่ทำกันทั่วไป) ถังแก๊ส LPG ติดรถยนต์ก็ใช้วิธีการทาสีนี้เช่นกัน
ที่น่าสนใจก็คือถ้าเป็นถัง cryogenic ที่เก็บแก๊สที่ความดันบรรยากาศแต่ใช้อุณหภูมิต่ำจนแก๊สเป็นของเหลวนั้น "จำเป็น" ต้องใช้อะลูมิเนียมทำไหม ตรงนี้ขอเก็บเอาไว้ก่อน

ข้อสองที่กล่าวว่า "อะลูมิเนียมให้อัตราส่วนน้ำหนักต่อปริมาตรที่ดี" ตรงนี้ไม่เถียงเพราะว่าอะลูมิเนียมมีความหนาแน่นต่ำกว่าเหล็ก ที่ความแข็งแรงเท่ากัน ภาชนะทำจากอะลูมิเนียมจึงเบากว่าเหล็กได้ ด้วยความเบานี้เองจึงทำให้มีการนำเอาอะลูมิเนียมไปใช้สายไฟฟ้าแรงสูงที่ต้องพาดผ่านเสาที่ตั้งอยู่ห่างกันเป็นระยะทางไกล เพราะแม้ว่ามันจะมีความต้านทานสูงกว่าทองแดง แต่ถ้าขยายหน้าตัดให้มันมีความต้านทานลดลงในระดับเดียวกัน มันก็ยังเบากว่าสายทองแดง
 
และจะว่าไปแล้วในกรณีของถัง LPG ขนาดเล็กก็มีการนำเอาอะลูมิเนียมไปใช้ทำถังบรรจุ แต่คิดว่าราคาคงจะสูงกว่าถังเหล็กอยู่มากเหมือนกัน ถังแก๊ส LPG ที่ใช้ในครัวเรือนในบ้านเราจึงยังเป็นถังเหล็กอยู่ทั้งหมด เพราะปรกติเราก็ไม่ได้ยกถังแก๊สหุงต้มเล่นทุกวัน จะยกทีก็ตอนเปลี่ยนถังแก๊ส (เชื่อว่าหลายบ้านใช้คนส่งแก๊สจัดการให้ด้วยซ้ำ ทั้งการเอาถังเก่าออกและเอาถังใหม่มาติดตั้ง) ดังนั้นน้ำหนักถังจึงไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่ถ้าเป็นประเภทการนำถังแก๊สไปติดตั้งบนยานพาหนะ (เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเครื่องยนต์) หรือนำไปใช้นอกสถานที่ (เพื่อใช้ให้ความร้อน) ก็ว่าไปอย่าง เพราะการลดน้ำหนักบรรทุกลงได้นั้นจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจเลือกชนิดถังบรรจุ

ข้อสามที่ว่า "เป็นโลหะที่เหนียวและไม่เปราะในการใช้งานอุณหภูมิต่ำมาก (ที่เรียกว่า cryogenic operation)" คุณสมบัติข้อนี้ของโลหะอะลูมิเนียมไม่ขอเถียง แต่โลหะที่ทนต่อความเย็นจัดได้ก็ไม่ได้มีแต่อะลูมิเนียมเท่านั้น เหล็กกล้าผสมสูงบางชนิดก็ทนได้เช่นกัน 
  
ในกรณีของการเก็บแก๊สมีเทนในปริมาณมากนั้นจะใช้การทำให้แก๊สมีอุณหภูมิต่ำจนกลายเป็นของเหลวที่เรียกว่า LNG แต่มันมีประเด็นอยู่ตรงที่ว่า

(ง) ในกรณีของ LPG นั้นจำเป็นต้องเก็บโดยใช้อุณหภูมิที่ต่ำมากเช่นนี้หรือไม่
 
(จ) ถังเก็บที่อุณหภูมิต่ำมากไม่ว่าจะเป็นถัง LPG หรือ LNG ก็ตาม จำเป็นต้องเป็นถัง "ทรงกลม" หรือไม่
ประเด็นข้อ (ง) นั้นได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ ส่วนประเด็นข้อ (จ) มันอยู่ตรงที่ว่าการใช้ถังรูปทรง "ทรงกลม" นั้นมันมีเรื่องการรับความดันเข้ามาเกี่ยวข้อง เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน ลองไปดูเหตุผลข้อที่สี่ของเขาดูก่อน

เหตุผลข้อที่สี่ที่เขาให้มาที่เขาบอกว่า "รูปทรงกลมนั้นกระจายความดันไปยังผนังทุกด้านเท่าเทียมกัน แทนที่จะกดลงไปที่ฐาน" ผมอ่านแล้วก็งง ๆ ว่าเขาต้องการสื่อถึงอะไร โดยเฉพาะตรงคำว่า "ฐาน"
  
การเก็บของเหลวที่ความดันบรรยากาศนั้นผนังถังรับเฉพาะแรงกระทำจากน้ำหนักของเหลวเท่านั้น ไม่มีความดันเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้ถังเก็บรูปทรง "ทรงกลม" และจะว่าไปถังเก็บ cryogenic นี้ที่เห็นกันทั่วไปก็จะเป็นทรงกระบอกพื้นเรียบที่มีฝาบนที่โค้งมนกันทั้งนั้น โครงสร้างของถัง LNG รูปทรงกระบอกได้ในไฟล์ pdf ที่แนบมาก็ใช้คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างเสียด้วยซ้ำ (ดาวน์โหลดไฟล์แนบที่ลิงค์นี้)
 
แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีการสร้างถังเก็บ LNG ในที่มีรูปร่างเป็น "ทรงกลม" นะ จากการค้นข้อมูลดูก็พบว่ามีการใช้ถังรูป "ทรงกลม" เป็นถังเก็บ LNG เช่นกัน แต่เป็นถังเก็บที่ติดตั้งกับเรือเดินสมุทรที่ใช้ในการลำเลียง LNG จากแหล่งหนึ่งไปส่งยังอีกแหล่งหนึ่ง ไม่ได้นำมาใช้กับถังเก็บที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน (จะว่าไปแล้วมีคนทำหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกัน) ส่วนที่ว่าทำไปถังเก็บที่ใช้กับเรือเดินสมุทรจึงใช้รูปทรงนี้ อันนี้ผมก็ไม่รู้เหตุผล ถ้าให้เดาก็คงเป็นเพราะรูปร่างของเรือ หรือไม่ก็เพราะสภาพการณ์ที่เรือบรรทุกอาจต้องเผชิญในระหว่างการเดินทาง

สิ่งที่คนจำนวนไม่น้อยเรียกว่าเป็นการนำเสนอ "ที่ดี" นั้นมักจะเน้นไปที่การทำให้ผู้รับข้อมูลนั้น "ไม่ทันคิดเป็นอย่างอื่น" นอกจากเห็นด้วยกับข้อมูลที่ปรากฏในสิ่งที่เขานำเสนอเท่านั้น แต่นี่ก็ไม่ได้หมายว่าการนำเสนอที่ดีนั้นต้องมาคู่กับ "วิธีการปฏิบัติที่ดี" เพราะที่ผ่านมานั้นมักจะเห็นว่ามักจะไม่ค่อยมาด้วยกัน กรณีของการโฆษณาที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง (นำมาเพียงบางข้อ) เพื่อให้ผู้รับข้อมูลนั้นตีความไปอย่างผิด ๆ ก็เคยเกิด (สิ่งที่นำมาโฆษณานั้นไม่ผิดหลักวิชาการ ในแง่กฎหมายจึงไม่ผิด แต่การตีความของผู้รับนั้นผิด แต่มันทำให้ผู้นำเสนอข้อความนั้นได้รับประโยชน์จากการตีความที่ผิดนั้น) 
  
พักหลัง ๆ นี้มักจะเห็นการกระทำเช่นนี้บ่อยครั้งจากเว็บที่คงต้องการหารายได้จากจำนวนยอดผู้เข้ามาชมหรือกดไลค์กดแชร์ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะให้ข้อมูลที่ผิดเสมอไป ส่วนที่ว่าเราควรจะนำมันมาใช้หรือแบ่งปันต่อนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นมีความรู้พื้นฐานทางด้านนั้นมากน้อยแค่ไหน และได้ทำการตรวจสอบข้อมูลนั้นกับแหล่งอื่นด้วยหรือเปล่าว่าข้อมูลที่เห็นนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด

ไม่มีความคิดเห็น: