วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559

ภาพบันทึกชีวิตบัณฑิตศึกษา ๗๑-๘๐ MO Memoir : Sunday 11 September 2559

คราวนี้เป็นอีก ๑๐ ภาพในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๙ ที่บันทึกเรื่องราวส่วนหนึ่งในชีวิตการเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
 
Regional Symposium of Chemical Engineering (RSCE) เป็นการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นความพยายามที่ทางประเทศญี่ปุ่นสนับสนุนให้ประเทศในอาเซียนมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกัน โดยผลัดหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ แรก ๆ ก็ตามลำดับตัวอักษรชื่อประเทศ (ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังเป็นอย่างนี้หรือเปล่า)
 
งานประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TiChE) เป็นการประชุมวิชาการที่จัดโดยสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry) เพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนสาชาวิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีอุตสาหกรรมในประเทศ
 
งานนำเสนอผลงานวิชาการบางงานก็เป็นงานเฉพาะกิจ จัดขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์บางอย่าง จัดได้เพียงไม่กี่ครั้ง แล้วก็ต้องเลิกไป
 
กิจกรรมบางกิจกรรมก็จัดขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อ KPI (ข้ออ้างในการจัดอาจเป็นอย่างอื่น แต่สุดท้ายก็เพื่อให้มีอะไรสักอย่างไปกรอกในแบบฟอร์มประเมินว่ามีการจัดกิจกรรมเพื่อ KPI) 
  
เมื่ออาจารย์ไม่สามารถเป็นที่พึงทางความคิดในการตีโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ของงานวิจัยให้กับนิสิตได้ การแสวงหาที่ยึดเหนี่ยวทางใจต่าง ๆ จึงมีให้เห็นอยู่เรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินสายไปตามวัดต่าง ๆ หรือการนำพวงมาลัยมาแขวนไว้ตามอุปกรณ์การทดลอง (ยังดีที่ไม่มีการจุดธูปเทียนทิ้งไว้ ไม่เช่นนั้นคงมีหวังเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยครั้งขึ้น)
 
แม้ว่าคนรุ่นใหม่เรียนโดยเน้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์ แต่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีการปฏิบัติ ของสังคมไทยที่เคยปฏิบัติกันมาในบางเรื่องก็ยังได้รับการรักษาและปฏิบัติสืบทอดต่อไป

2559-08-22-Mon
วันพุธที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นิสิตปริญญาโทนำพวงมาลัยมาวางหน้าพระพุทธรูปในห้องประชุมของแลปตัวเร่งปฏิกิริยา

2559-08-24-Wed
วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ห้องปฏิบัติการวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาแสดงผลงานในงานจุฬาวิชาการครั้งที่ ๑๒

2559-08-26-Fri
วันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ นิสิตป.โท และป.เอก กลุ่มวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์ แวะพักผ่อนก่อนเดินทางกลับ ณ ไร่กุหลาบอุษาวดี สวนผึ้ง ราชบุรี หลังการเข้าเยี่ยมชมศูนย์กำจัดขยะอุตสาหกรรมที่ราชบุรี

2559-08-28-Sun
วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ ถ่ายรูปร่วมกับนิสิตป.โท ที่ไปร่วมงานประชุม RSCE 2002 จัดที่โรงแรม PJ Hilton กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

2559-08-30-Tue
วันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ งานนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตห้องปฏิบัติการวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาที่ผ่านการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

2559-09-01-Thu
วันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ ถ่ายรูปร่วมกับกลุ่มนิสิตปริญญาโทที่เข้าร่วมประชุมงาน RSCE 2003 ณ โรงแรมดุสิตนิกโก กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
 
2559-09-03-Sat
วันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ นิสิตปริญญาโทกลุ่มวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์ขณะสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

2559-09-06-Tue
วันอังคารที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ งานกีฬาบัณฑิตศึกษาของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี ณ สนามกีฬาในร่มหลังเก่า

2559-09-08-Thu
วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นิสิตป.โท ปี ๒ กลุ่มวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยานั่งอยู่หน้าระบบเครื่องปฏิกรณ์ Selective Catalytic Reduction (SCR)
 
2559-09-10-Sat
วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ นิสิตป.โท ปี ๒ กลุ่มวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์ ขณะกำลังแก้ไขบทความที่ส่งเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ไม่มีความคิดเห็น: