วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

MO Memoir รวมบทความชุดที่ ๓ เมื่อวิศวกรเคมีมาสอนเคมีวิเคราะห์ MO Memoir : Saturday 26 March 2559

ปีนั้นภาควิชาไปประชุมกันที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่หัวหิน วาระสำคัญของการประชุมคือการปรับปรุงหลักสูตร หัวข้อหนึ่งที่มีการถกเถียงกันในเวลานั้นคือทำอย่างไรจึงจะเพิ่มวิชาเฉพาะทางให้กับนิสิตวิศวกรรมเคมีให้มากขึ้น โดยที่ไม่ต้องเพิ่มหน่วยกิตการเรียน และข้อสรุปหนึ่งที่คณะกรรมการร่างหลักสูตรนำเสนอและได้รับความเห็นชอบอย่างท่วมท้นในการประชุมนั้นคือการตัด "วิชาพื้นฐานที่ไม่จำเป็น" ออกไป
 
วิชาพื้นฐาน ๒ วิชาของภาควิชาที่มีการเสนอว่าให้ตัดทิ้งคือ "เคมีวิเคราะห์" และ "เคมีอินทรีย์" ด้วยเหตุผลที่ว่ามันเป็นวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ อาจารย์วิศวกรรมศาสตร์ที่มาสอนวิชาเหล่านี้ไม่สามารถเอาเอกสารคำสอนวิชาเหล่านี้ไปปรับปรุงเป็นตำราเพื่อขอความดีความชอบเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานได้ ในที่ประชุมนั้นมีการสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการตัดสองวิชานี้ทิ้งมายังตัวผม ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มอาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนวิชาทั้งสองนี้ ผมได้ให้ความเห็นไปว่าการจะตัดสินใจว่าวิชาใดควรเปิดสอนต่อไปหรือควรปิดนั้นมันเป็นมติของภาควิชา แต่ที่สำคัญคือผมอยากให้อาจารย์แต่ละท่านที่อยู่ในที่นี้โปรดพิจารณาว่าในงานวิจัยต่าง ๆ ที่ท่านกำลังทำอยู่นั้น "มันจำเป็นต้องใช้" ความรู้ของวิชาทั้งสองนี้หรือไม่ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในวันรุ่งขึ้นให้ตัดสองวิชานี้ออกไป (ผมไม่ได้อยู่ในที่ประชุมในการลงมติ)
 
ต่อมาไม่นาน มีอาจารย์บางท่านที่ตอนนั้นสนับสนุนให้ภาควิชายกเลิกการสอนสองวิชานี้มาพูดเปรย ๆ กับผมว่าทำไมวันนั้นถึงไม่ยอมคัดค้านการปิดวิชาทั้งสอง สาเหตุที่ทำให้เขามาบ่นให้ผมฟังก็เพราะเขารู้สึกว่านิสิตที่มาทำวิจัยกับเขาไม่มีความรู้พื้นฐานในการทำการทดลองปฏิบัติการเคมี ในการเตรียมสารเคมี และไม่มีความรู้พื้นฐานเคมีอินทรีย์ที่ดีพอ (เรียกได้ว่าทำแลปเคมีกันไม่เป็นก็ได้) ผมก็เลยย้อนเขากลับไปว่า
 
"ปิด ๒ วิชานี้ผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร โชคดีเสียอีกเพราะภาระงานสอนลดลงโดยที่เงินเดือนเท่าเดิม (แถมเพิ่มขึ้นทุกปี) ส่วนนิสิตที่เขามาทำวิจัยกับผมถ้าเขาทำแลปไม่เป็นผมก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะผมสอนเองได้"

๔ ย่อหน้าข้างบนคือบทส่งท้ายของ MO Memoir รวมบทความชุดที่ ๓ ซึ่งคัดมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานเคมีวิเคราะห์กว่า ๕๐ บทความ กว่า ๒๐๐ หน้ากระดาษ A4 ส่งมาให้เผื่อจะเป็นประโยชน์กับพวกคุณ

ดาวน์โหลดบทความฉบับ pdf ได้ที่ลิงค์นี้ "MO Memoir รวมบทความชุดที่ ๓ เมื่อวิศวกรเคมีมาสอนเคมีวิเคราะห์"


 

ไม่มีความคิดเห็น: