วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

โน๊ตเพลง "ลมหนาว" และ "ชะตาชีวิต" MO Memoir : Sunday 13 November 2559

เข้าหน้าหนาวแล้วก็ถือโอกาสนำเอาโน๊ตเพลงเก่า ๆ ที่ได้มาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นประถมศึกษามาพิมพ์ใหม่ในรูปของไฟล์คอมพิวเตอร์ เพราะของเดิมเก็บที่เอาไว้เกือบ ๔๐ ปี กระดาษโรเนียวก็เหลืองกรอบไปตามเวลา 
   
โน๊ตเพลงที่นำมาเผยแพร่ในวันนี้เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งสองเพลงคือ "ลมหนาว" และ "ชะตาชีวิต" เพลงลมหนาวน่าจะเป็นเพลงที่เล่นได้ง่ายหน่อย ไม่เหมือนเพลงชะตาชีวิตที่เต็มไปด้วยตัวเขบ็ตหนึ่งชั้นและสองชั้นเต็มไปหมด ทั้งสองเพลงมีเนื้อหาที่ตรงข้ามกันอยู่ ในขณะที่เพลงลมหนาวบรรยายถึงบรรยากาศความรักความสุข เพลงชะตาชีวิตกลับบรรยาถึงความโดดเดี่ยวเดียวดาย ความผิดหวัง โปรแกรมที่ใช้เขียนโน๊ตก็ยังคงเป็น MuseScore 2.0.2 เช่นเดิมครับ
ไม่มีความคิดเห็น: