วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ภาพบันทึกชีวิตบัณฑิตศึกษา ๘๑-๙๐ MO Memoir : Saturday 1 October 2559

๑๐ ภาพในชุดนี้ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมาหลายภาพเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปบรรยากาศการเรียน การทำงาน หรือสถานการณ์ไม่ปรกติในคณะที่มีสาเหตุมาจากการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีของนิสิตปริญญาเอก ภาควิชาหนึ่ง ที่ข่มขู่จะทำร้ายทั้งนิสิตด้วยกันและอาจารย์ของภาควิชาดังกล่าว จนต้องมีการประกาศงดการเรียนการสอนภาคนอกเวลาราชการของภาควิชาดังกล่าวเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว)
 
ในภาพที่ปรากฏออกสู่ภายนอกนั้น ตัวมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อการเขียนวิทยานิพนธ์และบทความวิชาการ แต่สิ่งที่ไม่ปรากฏคือการที่เมื่อวานมีนิสิตมาขอคำปรึกษาเรื่องการออกแบบคู่มือปฏิบัติมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่าง เพื่อให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้นั้นถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเปรียบเทียบกันได้ ได้ยินอย่างนี้แล้วรู้สึกแปลกไหมครับ ว่าก่อนหน้านี้ที่เขามีผลการวิเคราะห์จนสามารถนำไปตีพิมพ์บทความมากมาย เขาใช้วิธีการใดในการทำให้ได้ผลมา
 
ภาพทุกภาพตั้งแต่ภาพแรกที่นำมาแสดง ไม่มีการจัดฉากใด ๆ เห็นอะไรก็ตามนั้นนั่นแหละครับ สวัสดี
 
2559-09-11-Sun

วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ นิสิตป.โท ๒ รายขณะนั่งปรึกษางานในห้องพัก

2559-09-13-Tue

รายละเอียดตามภาพ :) :) :)

2559-09-15-Thu
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ กลุ่มวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์ถ่ายรูปร่วมกับสมาชิกกลุ่มผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 
2559-09-17-Sat

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ นิสิตปริญญาโทปี ๓ (สายอ้อม) ขณะพักผ่อนรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อบ่าย) ในห้องพักนิสิต

2559-09-19-Mon
วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นิสิตป.โทกลุ่มวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยา Ziegler-Natta ขณะทำการทดลอง (ภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มขาว-ดำ)
 
2559-09-21-Wed

วันอังคารที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ งานกีฬาบัณฑิตศึกษาของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี ณ สนามกีฬาในร่มหลังเก่า ช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน
 
2559-09-23-Fri

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ วิชาสัมมนานิสิตปริญญาเอก ห้อง ๔๐๕ อาคารวิศว ๔

2559-09-25-Sun

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ นิสิตปริญญาโทระหว่างการสอบโครงร่างหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์
 
2559-09-27-Tue

วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ การจำกัดทางเดินเข้า-ออกอาคารวิศว ๔ ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม (ชั่วคราว) หลังจากเหตุการณ์นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ข่มขู่จะทำร้ายบุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2559-09-29-Thu
"เหนื่อยนัก ก็พักนอน" วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ นิสิตปริญญาเอกหญิง (ฉายา แม่นางถังแก๊ส) พักนอนหลับในห้องพักคนชรา (ห้องพักนิสิตป.เอก) หลังทำงาน (เล่นเน็ต) มาทั้งวัน

ไม่มีความคิดเห็น: