วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ภาพบันทึกความทรงจำ กว่าจะเป็นวิศวกรเคมี ๘๑-๙๐ MO Memoir : Tuesday 21 June 2559

กลับมาใหม่อีกครั้งหลังห่างหายไปกว่าปี มาคราวนี้การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเล็กน้อย คือชุดก่อนนี้ลงภาพเป็นขาว-ดำ แต่มาคราวนี้เปลี่ยนเป็นลงภาพสีแทน และมีการพลิกภาพที่อยู่ในแนวนอนให้วางตั้งขึ้นเพื่อให้ภาพมันขยายได้ใหญ่เต็มหน้ากระดาษ (เฉพาะในส่วนของไฟล์ pdf ที่แจกจ่ายทางอีเมล์)
 
วันที่ที่ปรากฏอยู่เหนือแต่ละภาพคือวันที่นำภาพดังกล่าวแสดงบนหน้า blog ในกล่อง "กว่าจะเป็นวิศวกรเคมี" ส่วนรายละเอียดของภาพนั้นอยู่ทางด้านล่างของแต่ละภาพ
 
อีก ๑๐ ภาพของสิ่งที่คนทั่วไปอาจะเห็นว่าเป็น เหตุการณ์ธรรมดา ๆ ของบุคคลธรรมดา ๆ ถ่ายในสถานที่ธรรมดา ๆ โดยตากล้องธรรมดา ๆ แต่สำหรับคนที่อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่ว่าจะปรากฏอยู่ในภาพหรือไม่อยู่ในภาพนั้นนั้น มันจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ ก็คงขึ้นอยู่กับความทรงจำของเขาเหล่านั้น


วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ นิสิตป.ตรีเตรียมป้ายไว้ต้อนรับบัณฑิตที่จะมารับปริญญาในวันรุ่งนี้ วันนี้เป็นวันรับปริญญาของนิสิตบัณฑิตศึกษาของคณะ


วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ นิสิตป.ตรี ปี ๓ ระหว่างการเรียนวิชา Unit Operation Lab I


วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ แลปเคมีอินทรีย์


วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ แปล Unit Operation III นิสิตปี ๓วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ แลป Unit Operation II นิสิตปี ๔


วันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ วัน CU First Date บรรยากาศถนนระหว่างศาลาพระเกี้ยวไปยังหอประชุม (ถ่ายจากลานจักรพงษ์ (สระว่ายน้ำ ๕๐ เมตรเดิม)) ที่มีการขายเสื้อและกระเป๋าของนิสิตรุ่นพี่


วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๗ การนำเสนอบอร์ดซีเนียร์โปรเจคนิสิตปี ๔ ก่อนสำเร็จการศึกษา


วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๐ นิสิตตัวแทนภาควิชาที่ไปร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างภาควิชาวิศวกรรมเคมี "โลมาเกมส์" ที่มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน


วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ การทดลองแลปเคมีอินทรีย์เรื่อง "ทอดไข่เจียวให้อร่อยต้องใช้น้ำมันหมู - จริงหรือเท็จ" ของนิสิตวิศวกรรมเคมีชั้นปีที่ ๒


วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ ทัศนศึกษาภาควิชา พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ ๒ ข้างสะพานข้ามแม่น้ำแคว กาญจนบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: