วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

เมื่อฆราวาสเข้าไปยุ่งกิจของสงฆ์ (คิดสักนิดก่อนกด Share เรื่องที่ ๗) MO Memoir 2559 Jan 20 Wed

เห็นช่วงนี้เห็นมีกระแสแปลก ๆ เกี่ยวกับเรื่องทางศาสนาพุทธกด share กันทาง facebook แต่ที่ทำให้ผมติดใจมันมีอยู่ ๓ เรื่องที่ทางกลุ่มที่อ้างว่าตนเองเป็นผู้พิทักษ์ศาสนาพุทธนั้นออกมากล่าวอ้าง เรื่องแรกคือเรื่องที่เขาอ้างว่า "พระพุทธเจ้า" ทรงบัญญัติไว้ว่าไม่ให้พระสงฆ์ฝ่าย "มหานิกาย" มายุ่งเรื่องการปกครองของพระสงฆ์ฝ่าย "ธรรมยุติ" และไม่ให้พระสงฆ์ฝ่าย "ธรรมยุติ" มายุ่งเรื่องการปกครองของฝ่าย "มหานิกาย"
 
ที่ผมแปลกใจก็ตรงที่เขาอ้างว่าเป็นข้อบัญญัติของ "พระพุทธเจ้า" เพราะจะว่าไปแล้วการที่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งนั้นแตกออกเป็นนิกายต่าง ๆ เป็นเพราะตีความคำสอนขององค์ศาสดานั้นแตกต่างกันออกไป และเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังการตายขององค์ศาสดาทั้งนั้น ทำให้ไม่มีคนชี้ขาดว่าอันไหนถูก อันไหนผิด และจะว่าไปแล้วประวัติของพระภิกษุสาย "ธรรมยุติ" ของประเทศไทยมันก็เริ่มจากตอนที่รัชกาลที่ ๔ สมัยที่ท่านยังทรงผนวกอยู่ ไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่


รูปที่ ๑ หนังสือ (ซ้าย) พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ฉบับพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ขวา) พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓ โดยเจ้าพระยาทิพกรวงศมหาโกษาธิบดี ทั้งสองเล่มเป็นหนังสือที่กรมศิลปากรจัดพิมพ์ ฉบับพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๔๗

เรื่องที่สองคือตรงที่มีการอ้างว่า "ปัญหาของวงการสงฆ์ต้องให้วงการสงฆ์แก้ไขกันเอง ฆราวาสไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยว และมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว" ซึ่งประเด็นนี้ผมก็เห็นว่าไม่น่าจะจริง
 
ผมลองค้นดูในหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ และรัชกาลที่ ๓ (รูปที่ ๑) ที่มีอยู่ (ซื้อเก็บเอาไว้จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ) ก็พบว่ามีบันทึกว่าในสมัยรัชกาลที่ ๒ และรัชกาลที่ ๓ นั้นก็มีการดำเนินการกับพระสงฆ์ที่ประพฤติมิชอบ (รูปที่ ๒ และ ๓ ข้างล่าง) ถึงขึ้นจำคุกและจับสึกหลายร้อยราย และปัญหาเรื่องนี้ก็ยังคงมีต่อเนื่องมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ จนทำให้ในช่วงที่ท่านทรงผนวกอยู่นั้นเกิดเป็นพระภิกษุสายธรรมยุติขึ้นมา


รูปที่ ๒ จากหน้า ๑๑๖ ของหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ แสดงให้เห็นถึงปัญหาของวงการสงฆ์ที่มีการลงโทษจนถึงขั้นจำคุก และทำให้ต้องมีการกวดขันเข้มงวดและชำระวงการ

ในฐานะชาวพุทธคนหนึ่งผมไม่ได้เลือกเคารพพระภิกษุสงฆ์ด้วยการยึดหลักว่าท่านเป็นภิกษุสาย "มหานิกาย" หรือสาย "ธรรมยุติ" แต่เลือกเคารพโดยพิจารณาจากการกระทำของท่านเป็นหลัก และผมก็เห็นว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยก็เป็นเช่นนี้ ที่น่าแปลกก็คือในขณะนี้มีความพยายามที่จะสร้างความแตกแยกโดยอ้างว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนั้นเกิดจากการที่พระสงฆ์ในนิกายหนึ่งนั้นต้องการดำรงตำแหน่งผู้ปกครองสูงสุดนั้นเอง และมีการสร้างเรื่องนำนิกายนั้นไปอิงกับสถาบันอื่นมั่วไปหมด (คือเหมือนกับว่ามีความพยายามที่จะเบี่ยงประเด็นที่เป็นปัญหาเพื่อให้สังคมเข้าใจผิด)

ที่เขียนเรื่องนี้มาก็ไม่มีอะไรนอกจากต้องการสื่อว่าก่อนที่จะกด like หรือ share ข้อความใด ๆ บน facebook นั้น ควรจะต้องมีการใช้สติไตร่ตรองข้อความเหล่านั้น และถ้าทำได้ก็ควรสอบข้อเท็จจริงก่อนด้วย ก็แค่นั้นเองครับ

รูปที่ ๓ จากหน้า ๑๑๑ ของหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓ กล่าวถึง (ผมว่าพอจะเรียกได้ว่าเป็น) การล้างบางวงการสงฆ์ทั่วประเทศ เพราะมีการจับพระสึกไปกว่า ๕๐๐ (ไม่รวมที่หลบหนี) ขนาดพระราชาคณะก็โดนกันไปหลายรูปด้วย

ฝากทิ้งท้ายด้วยรูปบรรยากาศการทำการทดลองในเช้าวันนี้ครับ 
:) :) :)


ไม่มีความคิดเห็น: