วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

MO Memomir รวมบทความชุดที่ ๑๓ บันทึกชีวิตบัณฑิตศึกษา MO Memoir : Monday 17 October 2559

๑๒๐ ภาพใน ๒๒๑ หน้าที่บอกเล่าเสี้ยวหนึ่งของเรื่องราวของพวกเขา "นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี" กลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง ผ่านสายตาของอาจารย์ผู้หนึ่ง

ถ้าจะพูดถึงความหลากหลายของผู้ที่มาเรียนในแง่ที่ว่ามาจากพื้นเพที่แตกต่างกันแล้ว กล่าวได้ว่านิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาเรานั้นมีความหลากหลายที่มากกว่านิสิตระดับปริญญาตรีมากนั้น
 
ในยุคสมัยที่มหาวิทยาลัยเน้นการจัดอันดับแข่งขันกันด้วยการอาศัยผลงานตีพิมพ์เป็นหลัก ซึ่งแน่นอนว่าผลงานเหล่านี้เกือบทั้งหมดล้วนเป็นผลที่ได้จากการลงมือกระทำของนิสิตบัณฑิตศึกษา แต่พวกเขาก็เป็นเสมือนบุคคลที่อยู่ในซอกหลืบเงามืดของมหาวิทยาลัย กิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยที่มีการจัดขึ้นนั้นจะเน้นไปที่นิสิตระดับปริญญาตรีแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างคณะ
 
และด้วยสภาพการณ์ปัจจุบัน ที่ความมั่นคง ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ และผลตอบแทนในรูปของตัวเงินที่จะได้รับ ของอาจารย์นั้นขึ้นอยู่กับผลงานทางวิชาการ ซึ่งผลงานเหล่านี้เกือบทั้งหมดต้องอาศัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ผลิตให้ จึงไม่แปลกที่จะพบว่าความขัดแย้งระหว่างผู้เรียนที่คาดหวังจะสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ กับผู้สอนที่เอาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นตัวตั้งด้วยการคาดหวังให้ผู้เรียนนั้นทำผลงานที่สูงกว่าเกณฑ์การจบไปมากนั้น จะเพิ่มสูงขึ้น
 
ส่วนหนึ่งเรื่องราวของพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างนั้น เชิญเปิดดูเอาเองในไฟล์ที่แนบมาก็แล้วกันครับ


วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ สมาชิกกลุ่มวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์ถ่ายรูปร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น: