วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559

MO Memoir รวมบทความชุดที่ ๒ จิปาถะงานช่าง MO Memoir 2559 Mar 13 Sun

"รวมบทความชุดที่ ๒ นี้ก็ยังคงเป็นการนำบทความต่าง ๆ ที่เผยแพร่อยู่ใน blog "MO Memoir : Memoir of metal oxide catalyst research group" (www.tamagozzilla.blogspot.com) โดยได้คัดเลือกเอาประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับงานช่างด้านต่าง ๆ (ไม่รวมในส่วนของงานวิศวกรรมเคมีโดยตรง) มารวบรวมไว้ด้วยกัน
 
"วิศวกรทำได้ทุกอย่าง ยกเว้น .... ข้อสอบ" เป็นคำพูดเล่น ๆ ที่แต่ก่อนจะได้ยินกันเป็นประจำ การเรียนวิศวกรรมศาสตร์สมัยที่ผมเรียนนั้น ใครที่เรียนวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาไหนก็จำเป็นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาด้านนั้น แต่มันไม่ได้หมายความว่าไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในวิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่น เพราะงานทางวิศวกรรมนั้นมันเป็นงานที่ต้องมีความร่วมมือประสานกัน ไม่ได้มองกันเพียงแค่ "ทำเพียงแค่สร้างให้เสร็จ" แต่ยังต้องคำนึงไปถึงการใช้งานจริงในสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่อาจต้องประสบ และการซ่อมบำรุง แต่ในปัจจุบันไม่รู้ว่าความคิดที่ว่า "ฉันเรียนสาขานี้ ฉันไม่จำเป็นต้องรู้ในสาขาที่ฉันไม่ได้เรียน" มันเกิดขึ้นเมื่อใด มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับตัวผู้เรียน แต่มันเกิดขึ้นกับตัวผู้สอนด้วย และก็ดูเหมือนว่ามันจะมีเพิ่มมากขึ้นทุกที และเริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงขั้นที่ว่า "ฉันทำวิจัยเรื่องนี้ ดังนั้นเรื่องที่ฉันไม่ได้ทำวิจัยไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้"
 
การที่วิศวกรสักคนต้องมีความรู้เรื่องใดบ้างนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงแค่ "ฉันเรียนมาแค่นี้ ดังนั้นเรื่องที่ฉันไม่ได้เรียน ฉันไม่รู้ก็ไม่เป็นไร" แต่มันขึ้นอยู่กับว่าในหน้าที่การงานที่ต้องทำ (หรืออาจต้องไปประสบ) นั้น คุณต้องไปพบเจอกับอะไร งานบางอย่างอาจไม่ต้องลงมือทำเอง แต่ก็ควรต้องมีความรู้พื้นฐานบ้างเพื่อที่จะได้สื่อสารกับผู้อื่นที่ทำงานด้านนั้นได้เข้าใจ สำหรับผู้ที่จบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในสาขาใดแล้ว นอกจากความรู้ในด้านสาขาที่ร่ำเรียนมา อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ควรต้องมีคือ "ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยตนเอง" โดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและงานในหน้าที่ แต่มันไม่ได้หมายความแบบว่าคนจบบัญชี ทำงานบัญชีให้บริษัทก่อสร้าง จะต้องสามารถออกแบบโครงสร้างได้ แต่อย่างน้อยเขาควรรู้ว่าเวลาที่วิศวกรสั่งสิ่งของต่าง ๆ มันเป็นสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับงานอะไร"

ข้อความข้างบนนำมาจากคำนำของรวมบทความชุดที่ ๒ ที่ต้องเรียกว่าจิปาถะก็คงเป็นเพราะเป็นการรวมบทความเรื่องราวต่าง ๆ ทาง ไฟฟ้า เครื่องกล โยธา สำรวจ และการบริหาร ในมุมมองของวิศวกรเคมีผู้หนึ่ง ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความฉบับ pdf จากลิงค์ข้างล่างได้เลยครับ

ไม่มีความคิดเห็น: