วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ภาพบันทึกความทรงจำ กว่าจะเป็นวิศวกรเคมี ๑๐๑-๑๑๐ MO Memoir : Saturday 23 July 2559

หลังจากที่ได้นำเอา ๑๐๐ ภาพแรกมารวมเป็นชุดไปแล้ว ก็ถึงเวลาของการสะสมเพื่อการรวบรวมอีก ๑๐๐ ภาพ (ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอีกเมื่อใด) ดังนั้นตอนนี้ก็เอาอีก ๑๐ ภาพของบรรยากาศการเรียนระดับปริญญาตรีไปดูเล่นกันก่อนก็แล้วกัน
 
ในการนำมาทีละ ๑๐ ภาพนั้นจะพยายามเลือกภาพที่เกิดขึ้นในปีพ.ศ. ต่าง ๆ ให้หลากหลายมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้คนที่ยังเรียนอยู่ได้เห็นว่าในอดีตมีกิจกรรมอะไรบ้าง และคนที่จบไปแล้วได้เห็นว่าปัจจุบันสภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นอย่างไร
 
ภาพเหล่านี้มีความสำคัญมากน้อยเท่าใดนั้น และจะมีความสำคัญในแง่ไหนนั้น คงจะไม่มีใครบอกได้ เว้นแต่ผู้ที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในภาพเหล่านี้ 
  
ถัดจาก ๑๐ ภาพนี้จะนำกล่อง "กว่าจะเป็นวิศวกรเคมี" ออกชั่วคราว โดยจะแทนที่ด้วยเรื่อง "ภาพบันทึกชีวิตบัณฑิตศึกษา" มาแทน เพื่อนำภาพชีวิตการเรียนของนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ของภาควิชา (โดยเฉพาะในส่วนที่ผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตของห้องปฏิบัติการวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยา) มาแสดงให้ครบ ๑๐๐ ภาพ แล้วจะนำมารวมเป็นชุดอีกแยกต่างหากอีกชุด
 
และอย่างเช่นเคยครับ วันที่ที่ปรากฏเหนือแต่ละภาพคือวันที่นำรูปดังกล่าวลงหน้า blog ส่วนแต่ละรูปนั้นเป็นเหตุการณ์เมื่อใด ที่ไหน นั้น อ่านได้จากคำบรรยายใต้ภาพครับ

สุราที่ดีต้องใช้เวลาบ่มนานฉันใด ความทรงจำก็เช่นกัน

2559-07-03-Sun
วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ แลปเคมีสำหรับนิสิตวิศวกรรมเคมีชั้นปีที่ ๒ (นิสิตป.ตรี รหัส ๕๗)
  
2559-07-05-Tue
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ งานไหว้ครูภาควิชา ห้องเรียนใหญ่ ๔๑๐๓ ชั้น ๑๐ ตึกวิศว ๔

2559-07-07-Thu
วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ งานกีฬาสีภาควิชา สนามด้านหลังตึกวิศวกรรมโยธา
 
2559-07-10-Sun
วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ นิสิตปี ๔ รหัส ๔๖ ระหว่างพักช่วงในการนำเสนอซีเนียร์โปรเจค ห้องเรียนอาคารวิศว ๓
 
2559-07-12-Tue
วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แลปเคมีวิเคราะห์ นิสิตวิศวกรรมเคมีปี ๒ ตอนเรียนวันพุธเย็น

2559-07-14-Thu
วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ นิสิตวิศวกรรมเคมีปี ๑ ในการทำแลปเคมีอินทรีย์ "ทอดไข่เจียวให้อร่อยต้องใช้น้ำมันหมู จริงหรือเท็จ"
 
2559-07-16-Sat
วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พิธีถวายสัตย์นิสิตใหม่ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สนามหน้าเสาธง
 
2559-07-18-Mon
วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นิสิตฝึกงานโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ นำเสนอผลงานร่วมกับนิสิตจากต่างสถาบัน
 
2559-07-20-Wed
วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ นิสิตวิศวกรรมเคมีปี ๒ สอบกลางภาควิชาเคมีวิเคราะห์ ห้อง ๓๑๘ ตึกวิศว ๓

2559-07-22-Fri
วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ นิสิตปี ๔ นำเสนอผลการฝึกงานภาคฤดูร้อน ห้องเรียนชั้น ๕ อาคารวิศว ๑๐๐ ปี

ไม่มีความคิดเห็น: