วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ภาพบันทึกความทรงจำ กว่าจะเป็นวิศวกรเคมี ๙๑-๑๐๐ MO Memoir : Sunday 3 July 2559

บางเหตุการณ์เป็นเพียงเหตุการณ์ธรรมดาเท่านั้น ที่ทุก ๆ ต่างคนต่างไปมีประสบการณ์มา ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การสอบ การทำแลป แต่จะมีสักกี่ครั้งที่ได้มีการบันทึกภาพเหตุการณ์เหล่านั้นเอาไว้ในสภาพที่เป็นจริง บางกิจกรรมสำหรับผู้ที่ได้ไปร่วมกิจกรรมนั้น เขาเองไม่ได้มีโอกาสบันทึกภาพเอาไว้ได้ เพราะอยู่ในฐานะผู้ต้องเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ใช่ในฐานะผู้เฝ้ามอง หรือเขาอาจมีโอกาสเพียงแค่บันทึกภาพในระหว่างกลุ่มเพื่อนของเขาเท่านั้น ไม่ได้มีโอกาสไปเห็นว่ากลุ่มอื่นได้ไปทำอะไรกันมาบ้าง
 
พอออกฉบับนี้ก็ถือว่าครบ ๑๐๐ ภาพแล้ว คงจะได้เวลานำมาเรื่องราวเหล่านี้มารวมเป็นรวมบทความชุดที่ ๙ (อันที่จริงมันมีภาพซ้ำกันอยู่ ๒ ภาพ แต่พอนำมารวมเล่มจะมีภาพเสริมให้ ๒ ภาพชดเชย) รอดูภายในสัปดาห์นี้ก็แล้วกันนะครับ

2559-06-21-Tue
วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙ ถ่ายรูปร่วมกับนิสิตปี ๔ หลังจบการนำเสนองาน senior project ที่อาคารวิศว ๑
 
2559-06-22-Wed
วันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ บรรยากาศตอนค่ำของงานสัมมนานิสิคป.ตรี ปี ๓ ที่ภูตะวัน ปากช่อง นครราชสีมา

2559-06-23-Thu
วันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๐ นิสิตที่ไปร่วมการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมเคมี "โลมาเกมส์" ที่ ม.บูรพา (บางแสน) กองเชียร์ทีมฟุตบอลมีเพียง ๒ คน

2559-06-24-Fri
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สอบกลางภาควิชาเคมีฟิสิกัล ของนิสิตวิศวกรรมเคมีปี ๒ ห้อง ๓๑๕ อาคารวิศว ๓ ในภาพ อ.ศุภกนก กำลังให้นิสิตลงชื่อในเอกสารเข้าสอบ

2559-06-25-Sat
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นิสิตปี ๔ สอบการนำเสนอซีเนียร์โปรเจค ห้องเรียนชั้น ๕ อาคารวิศว ๑๐๐ ปี
 
2559-06-27-Mon
วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ การนำเสนอบอร์ด senior project ของนิสิตชั้นปีที ๔ (รหัส ๔๕) ก่อนปิดภาคการศึกษา
 
2559-06-28-Tue
วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ สอบกลางภาควิชาพื้นฐานตัวเร่งปฏิกิริยา ห้องเรียนชั้น ๓ อาคารวิศว ๑

2559-06-29-Wed
วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ นิสิตปี ๒ กำลังชิมไข่เจียวที่ได้จากการทดลอง "ทอดไข่เจียวให้อร่อยต้องใช้น้ำมันหมู จริงหรือเท็จ" ในวิชาเคมีอินทรีย์

2559-06-30-Thu
วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ แลปเคมีสำหรับนิสิตวิศวกรรมเคมี ปี ๒

2559-07-01-Fri
วันเสาร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ ทัศนศึกษาภาควิชา พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ ๒ กาญจนบุรี ถ่าย ณ ตอม่อสะพานข้ามแม่น้ำแคว (สะพานไม้เดิม)

ไม่มีความคิดเห็น: