วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ภาพบันทึกชีวิตบัณฑิตศึกษา ๕๑-๖๐ MO Memoir : Tuesday 9 August 2559

หลังจากหายไปเกือบปี (ขาดไปเพียงเดือนเดียว) ก็ได้เวลานำเอาภาพเรื่องราวของนิสิตบัณฑิตศึกษาส่วนหนึ่งมาบันทึกเอาไว้ ว่าในช่วงเวลาหนึ่งนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง
 
ในอดีตนั้นคณะต่าง ๆ รับผิดชอบเพียงแค่นิสิตในระดับปริญญาตรี นิสิตในระดับปริญญาโท-เอกจะสังกัดอยู่กับบัณฑิตวิทยาลัย (มีคณบดีต่างหาก คนละคนกับคณบดีของคณะต่าง ๆ) นิสิตที่เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในคณะของเรานั้นจึงเปรียบเสมือนผู้มาอาศัยใช้สถานที่เรียน) เพิ่งจะมาในยุคหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย คือให้คณะต่าง ๆ รับผิดชอบการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย บัณฑิตวิทยาลัยทำหน้าที่เพียงแค่ควบคุมกฎเกณฑ์กติกาการศึกษาต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้นเอง
 
และเช่นเดิม วันที่ที่ปรากฏอยู่เหนือภาพต่าง ๆ นั้นเป็นวันที่ที่นำเอาภาพเหล่านั้นลง blog ส่วนภาพเหล่านั้นบันทึกไว้เมื่อใดในเหตุการณ์ใดนั้นสามารถอ่านได้จากคำบรรยายใต้ภาพแต่ละภาพ


วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ งานรับปริญญาของนิสิตปริญญาโท (นิสิตรหัส ๔๕)วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ บรรยากาศการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
วันอังคารทึ่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นิสิตปริญญาโทรายหนึ่งขณะนั่งบันทึกผลการทดลอง


วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ปาร์ตี้เล็ก ๆ แสดงความยินดีกับนิสิตป.โท ที่ผ่านการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ งาน Big cleaning day ห้องปฏิบัติการวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยา


วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ นิสิตปริญญาเอกขณะนั่งทำงานอยู่หน้าอุปกรณ์ทดลองวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ นิสิตปริญญาเอกหญิง ยังนอนหลับอยู่บนเก้าอี้ทำงานหลังการทำงานทั้งคืน


วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นิสิตปริญญาเอกขณะประชุมกลุ่มวิจัย (ถ่ายผ่านกระจกห้องประชุม ในห้องปฏิบัติการวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยา)


วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาเอก ห้องเรียนเล็ก ชั้น ๑๐ อาคารวิศว ๔ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี


วันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ กลุ่มนิสิตปริญญาโทของภาควิชา หลังการประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ถ่ายรูปร่วมกันบนเขาทัพพระยา พัทยา ชลบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: