วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559

แนวทางหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์นิสิตรหัส ๕๗ (ตอนที่ ๓๑) MO Memoir 2559 Mar 17 Thu

เอกสารฉบับนี้แจกจ่ายเป็นการภายใน ไม่นำเนื้อหาลง blog 
 
เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้เกี่ยวกับความพยายามดักจับสารประกอบออกซีจีเนตและเบนซีน ไม่ให้ไปถึง sampling loop ของเครื่อง GC-2014 ECD & PDD


ไม่มีความคิดเห็น: