วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

แนวทางหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์นิสิตรหัส ๕๘ (ตอนที่ ๗) MO Memoir : Wednesday 9 November 2559

เอกสารฉบับนี้แจกจ่ายเป็นการภายใน ไม่นำเนื้อหาลง blog
 
เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับงานที่ได้อธิบายให้นิสิตซีเนียร์โปรเจคฟังไปเมื่อเช้าวันนี้ แต่ขอนำมารวบรวมไว้ที่นี้เพื่อไว้สำหรับอ้างอิงในการทำงานต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: