วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วัดโวลต์ก่อนใช้ก็ดีนะ (การทำวิทยานิพนธ์ภาคปฏิบัติ ตอนที่ ๗๗) MO Memoir : Wednesday 23 December 2558

เดือนที่แล้วมีโอกาสได้ไปเดินหาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าแถววังบูรพาและบ้านหม้อเพื่อมาซ่อมแซมอุปกรณ์ ตัวหนึ่งที่ได้มาคือหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสตรง จะเอามาแทนที่ adapter สำหรับจอคอมพิวเตอร์ตัวเดิมที่มันเสียแล้วซ่อมไม่ได้ แถมยังหาซื้อไม่ได้อีก ของเดิมที่เสียไปนั้นบอกว่าไฟขาออก DC 12 V กระแสสูงสุด 4 A ก็เลยเลือกซื้อหม้อแปลงปรับแรงดันขาออกได้จาก 4.5 - 12 V ขนาด 5A มาใช้งานแทน


ก่อนใช้งานก็ลองเอามัลติมิเตอร์ที่มีอยู่วัดโวลต์ขาออกที่ขั้วทั้งสองดูก่อน ปรากฏว่ามันจ่ายไฟได้เกินพิกัด คือปุ่ม 4.5 V มันจ่ายออกมา 5.75 V ปุ่ม 6 V จ่ายออกมา 8.08 V ปุ่ม 7.5 V จ่ายออกมา 10.06 V ปุ่ม 9 V จ่ายออกมา 12.40 V และปุ่ม 12 V จ่ายออกมา 17.07 V
  
ไม่รู้เหมือนกันว่าที่มันจ่ายออกมาเกินนั้นเป็นการเผื่อการสูญเสียหรือเปล่า แต่ในกรณีของผมที่ต้องการไฟ 12 V นั้นพบว่าตั้งปุ่มไปที่ 9 V (ก็จะได้ไฟขาออก 12 V) ก็สามารถทำให้เครื่องทำงานได้เหมือนเดิม

สงสัยอยู่เหมือนกันว่าถ้าผมไม่ตรวจสอบเสียก่อน แล้วตั้งปุ่มจ่ายไฟไปที่ 12 V เลย จะเกิดอะไรขึ้นกับจอคอมพิวเตอร์ที่รับแรงดัน 17 V เข้าไป

ไม่มีความคิดเห็น: