วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แนวทางหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์นิสิตรหัส ๕๗ (ตอนที่ ๑๘) MO Memoir : Sunday 25 October 2558

เอกสารฉบับนี้แจกจ่ายเป็นการภายใน ไม่นำเนื้อหาลง blog
  
เนื้อหาในเอกสารนี้เกี่ยวกับการสร้าง calibration curve ของ CO2 ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
  

ไม่มีความคิดเห็น: