วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน MO Memoir 2559 Jan 1 Fri

ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่แวะเข้ามาอ่าน blog นี้ทุกท่าน และขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของกลุ่ม ๒ รายที่จะมาเข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ นี้
 
ในรอบปี ๒๕๕๘ ที่มาผ่านออก Memoir ให้กับสมาชิกของกลุ่มไปทั้งสิ้น ๑๙๑ ฉบับ รวม ๑๐๔๖ หน้า A-4 มียอดผู้เข้ามาชม blog ๒๕๐,๒๒๓ ครั้ง หรือตกประมาณ ๖๘๕ ครั้งต่อวัน เดือนที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดคือเดือนพฤศจิกายน (เฉลี่ยกว่า ๙๐๐ ครั้งต่อวัน) คงเป็นเพราะเป็นช่วงใกล้สอบไล่เลยมีคนแวะมาอ่านเตรียมสอบและหาข้อมูลไปทำรายงานกัน ส่วนเดือนอื่น ๆ มีมีการเยี่ยมชมเท่าใดบ้างนั้น ก็ดูได้ในตารางข้างล่าง


เดือน
ครั้งการเยี่ยมชม
เดือน
ครั้งการเยี่ยมชม
เดือน
ครั้งการเยี่ยมชม
มกราคม
๑๖๖๐๖
พฤษภาคม
๑๗๗๑๒
กันยายน
๒๘๕๓๐
กุมภาพันธ์
๒๐๘๒๓
มิถุนายน
๑๗๒๑๙
ตุลาคม
๒๔๘๒๙
มีนาคม
๑๘๓๑๗
กรกฎาคม
๑๘๒๗๑
พฤศจิกายน
๒๗๑๙๐
เมษายน
๑๖๙๙๑
สิงหาคม
๒๑๗๙๖
ธันวาคม
๒๑๘๗๐น่าเสียดายที่ไม่สามารถเก็บสถิติการเข้าชม blog ในรอบปีได้ มีแต่สถิติภาพรวมนับตั้งแต่ google เริ่มนับข้อมูลให้ (๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓) ที่ได้นำมาแสดงไว้ในรูปถัดไป ๔ รูป โดยเริ่มจาก ภาพรวม บทความ ที่มาของปริมาณการเข้าชม (ได้แก่ URLที่แนะนำมา ไซต์ที่แนะนำมา และคำหลักในการค้นหา) และผู้ชม
 
จากการเฝ้าติดตามการเยี่ยมชมตลอดปีที่ผ่านมาพบว่า บทความที่เป็นที่สนใจก็ยังคงเป็นบทความเรื่องราวพื้นฐานต่าง ๆ การเยี่ยมชมจะมีมากในช่วงเปิดภาคการศึกษา และการเยี่ยมชมผ่านทางโทรศัพท์มือถือมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก (เหตุผลหนึ่งคงเป็นเพราะเทคโนโลยีที่ราคาถูกลงด้วย)
 
อีกประเด็นที่ต้องขอบันทึกเอาไว้ในที่นี้คือประเทศของผู้ที่มาเยี่ยมชม คือพบว่าปีที่ผ่านมามีผู้อ่านจากประเทศรัสเซียและยูเครนมากเป็นพิเศษ ซึ่งอาจบ่งบอกให้เห็นถึงจำนวนคนไทย/นักเรียนไทยที่ไปอาศัยอยู่ในประเทศดังกล่าว

ส่วนปีนี้จะเขียนได้สักกี่เรื่อง เขียนได้สักกี่หน้า จะมีใครมาแวะเยี่ยมชมมากน้อยเท่าใดนั้น ก็ได้แต่คอยดูกันต่อไป ขอให้ผู้อ่านทุกท่านประสบแต่ความสุขตลอดปี ๒๕๕๙ นี้ตลอดไปนะครับ

สวัสดีไม่มีความคิดเห็น: