วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559

แนวทางหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์นิสิตรหัส ๕๗ (ตอนที่ ๒๓) MO Memoir : Friday 8 January 2559

เอกสารฉบับนี้แจกจ่ายเป็นการภายใน ไม่นำเนื้อหาลง blog

เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้เป็นบันทึการประชุมในช่วงบ่ายวันพุธที่ผ่านมา และการปรับแต่งเครื่อง GC-2014 ในส่วนของ ECD เพื่อวัด NO เข้มข้น 120 ppm


ไม่มีความคิดเห็น: