วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แนวทางหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์นิสิตรหัส ๕๗ (ตอนที่ ๒๘) MO Memoir : Saturday 20 February 255

เอกสารฉบับนี้แจกจ่ายเป็นการภายใน ไม่นำเนื้อหาลง blog

เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้เกี่ยวกับการสอบในช่วงเช้าวันศุกร์ การประชุมในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมา และงานที่จะมอบหมายให้นิสิตป.โท ปี ๑ (รหัส ๕๘) เริ่มทำ

ไม่มีความคิดเห็น: