วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แนวทางหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์นิสิตรหัส ๕๘ (ตอนที่ ๓) MO Memoir : Friday 26 August 2559

เอกสารฉบับนี้แจกจ่ายเป็นการภายใน ไม่นำเนื้อหาลง blog

เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้เกี่ยวกับการปรับแก้บทความเพื่อส่งไปร่วมประชุมวิชาการ TiChE 2016

ไม่มีความคิดเห็น: