วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

The Perfect Storm (๒) MO Memoir : Sunday 21 August 2559

เกือบจะเรียกได้ว่าเป็น ที่เก่า เวลาเดิม กับผู้แสดงชื่อเดิม

เมื่อ ๖ ปีที่แล้ว ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ของปี ผมเคยเขียนบันทึกเกี่ยวกับภาพยนต์เรื่อง The Perfect Storm ที่ใช้ฉากที่เป็นพายุ ๓ ลูกที่เกิดในบริเวณเดียวกัน และในช่วงนั้นของปีก็มีพายุ ๓ ลูกเกิดในบริเวณเดียวกันใกล้กับบ้านเราคือ Lionrock (1006) Kompasu (1007) และ Namtheun (1008) ที่เกิดในบริเวณทะเลจีนตะวันออก (ดู Memoir ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑๙๖ วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง "The Perfect Storm")
 
หลังจากวันนั้นมา ๖ ปี ณ วันนี้ของปีนี้ก็มีเหตุการณ์ทำนองเดียวเกิดขึ้นอีก แต่คราวนี้สถานที่เกิดมีการขยับขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเล็กน้อย คือไปอยู่บริเวณตอนใต้ของเกาะญี่ปุ่น โดยมีพายุ ๓ ลูกกำลังวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นคือ Mindulle (1609) Lionrock (1610) และ Kompasu (1611) แถมพายุที่กลับมานี้ยังมีชื่อเหมือนกันเสีย ๒ ลูกคือ Lionrock กับ Kompasu
 
Memoir ฉบับเช้าวันอาทิตย์นี้ก็ไม่มีอะไร ถือเสียว่าเป็นการบันทึกเหตุการณ์ธรรมชาติที่บังเอิญเกิดขึ้นคล้ายกับในอดีต (ในสายตาของผม) ก็แล้วกัน

รูปที่ ๑ แผนที่อากาศจากกรมอุตินิยมวิทยา


รูปที่ ๒ ภาพถ่ายดาวเทียม (ในโหมดแสงอินฟราเรด)

ไม่มีความคิดเห็น: