วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แนวทางหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์นิสิตรหัส ๕๘ (ตอนที่ ๔) MO Memoir : Friday 7 October 2559

เอกสารฉบับนี้แจกจ่ายเป็นการภายใน ไม่นำเนื้อหาลง blog
 
เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้เป็นบันทึกส่วนหนึ่งของการประชุมเมื่อช่วงเช้าวันนี้

ปิดท้าย Memoir ฉบับนี้ด้วยรูปสมาชิกกลุ่มในการประชุมเมื่อเช้าวันนี้ก็แล้วกัน


ไม่มีความคิดเห็น: