วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ที่ถูกต้องควรต้องเป็น "จะจัดส่งไปให้ในภายหลัง" MO Memoir : Thursday 27 October 2559

 
ตอนแรกก็คิดว่าวันนี้จะไม่เขียนอะไร แต่เหตุการณ์ที่ประสบมาเมื่อเช้าเลยทำให้ต้องขอบันทึกความทรงจำเอาหน่อย
 
ในการทำงานไม่ว่างานใด ๆ นั้น มันมีโอกาสที่งานจะไม่ดำเนินไปตามแผนการณ์ที่วางไว้ได้ ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนไปตามสถานการณ์ สิ่งที่ทำให้งานนั้นไม่ดำเนินไปตามแผนการณ์นั้นอาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการวางแผนและได้มีการดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ถึงวันลงมือจริง ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการณ์ไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป หรือเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดขึ้นในวันลงมือจริง ทำให้ต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 
คนที่วางแผนเก่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งตามไปด้วย และในทำนองเดียวกันคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนที่สามารถวางแผนการณ์และคาดการณ์เหตุการต่าง ๆ ล่วงหน้าได้ดีด้วย
 
เรื่องที่เกิดก็คือทางผมได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งหนึ่งในฐานะ Non-presenter คือเป็นเพียงแค่ผู้เข้าฟังนั่นแหละครับ และได้จ่ายเงินค่าลงทะเบียนไปโดยรับทราบเงื่อนไขตามที่ผู้จัดงานกำหนดไว้ดังแสดงในรูปข้างบนที่นำมาจากหน้าเว็บที่ผู้จัดงานทำขึ้น
 
หลังจากที่ลงทะเบียนแล้วพอตรวจสิ่งของที่ได้รับมาก็พบว่าขาดหายไปหนึ่งอย่าง คือ USB drive บันทึกบทความเข้าร่วมประชุม ก็เลยถามกับเจ้าหน้าที่ดูว่าทำไปถึงไม่มี USB drive ให้ ก็ได้คำตอบกลับมาว่าสำหรับ Non-presenter นั้นไม่มี USB drive ให้ ผมก็เลยเปิดหน้าเว็บของผู้จัดงานให้เจ้าหน้าที่เขาดูว่าที่เขาประกาศเชิญชวนให้คนมาร่วมงานนั้นเขาประชาสัมพันธ์อะไรไว้บ้าง
 
ก็เลยได้เรื่องครับ มีการไปเชิญกรรมการจัดงานอีกท่านหนึ่งมาอธิบายให้ผมฟัง โดยบอกผม "ด้วยวาจา" ว่ามีการ "เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไปจากหน้าเว็บ" โดยไม่มีการให้ USB drive ที่บันทึกไฟล์ข้อมูลบทความที่ส่งเข้าร่วมประชุมให้กับผู้ลงทะเบียนในฐานะ Non-presenter ทั้งนี้เนื่องจากมีการประมาณการจำนวนผู้เข้าร่วมงานผิดพลาด ก็เลยต้องมีการตัดส่วนที่ผู้ลงทะเบียนในฐานะ Non-presenter ควรจะได้รับนั้นออกไป และไม่แน่ใจว่าจะมีของให้ และถ้าอยากได้ไฟล์ pdf ก็สามารถไปดาวน์โหลดเอาเองได้จากหน้าเว็บไซต์ของงาน (???????)
 
แต่ผมก็ยืนยันว่าผมลงทะเบียนเข้าร่วมงานตามเงื่อนไขที่ทางผู้จัดงานประชาสัมพันธ์เอาไว้ และมันก็ยังปรากฏอยู่ในหน้าเว็บจนถึงเวลานี้ และถ้าไม่มีของให้ก็ควรที่จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมงานทราบว่าจะจัดส่งตามไปให้ภายหลัง (ไม่ใช่มาบอกว่าประมาณการผู้เข้าร่วมงานผิดพลาด (อ้าว ก็เขาลงทะเบียนกันล่วงหน้าก่อนวันงานตั้งนาน) เตรียมของไว้ไม่พอ ดังนั้นท่านไม่ต้องเอาก็แล้วกัน - ตรงนี้คิดอยู่ในใจนะ)
 
ท้ายที่สุดเขาก็จัดหาสิ่งที่ผมควรได้รับตามเงื่อนไขที่มีการประชาสัมพันธ์เอาไว้ ทำนองว่าจัดให้เป็นกรณี "พิเศษ" (พิเศษยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกัน) พร้อมกับบอกกับผมว่าสำหรับผู้เข้าร่วมงานในฐานะ Non-presenter คนอื่นคงจะไม่ได้รับเหมือนผม (อันนั้นไม่ใช่ปัญหาของผมแล้วครับถ้าผู้เข้าร่วมงานในฐานะ Non-presenter คนอื่นเขามาถามทางผู้จัดว่าทำไมเขาจึงได้รับของไม่ครบตามที่มีการประชาสัมพันธ์เอาไว้)
 
ปิดท้ายด้วยรูปที่ไม่เกี่ยวข้องกับบทความวันนี้นะครับเพราะเห็นหน้ากระดาษมันเหลือเยอะ ถ่ายเอาไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว (วันพุธที่ ๑๙) ก่อนเที่ยง ถือเสียว่าเป็นบันทึกชึวิตการเรียนนิสิตป.โทก็แล้วกัน :) :) :)


ไม่มีความคิดเห็น: