วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แนวทางหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์นิสิตรหัส ๕๘ (ตอนที่ ๕) MO Memoir : Monday 10 October 2559

เอกสารฉบับนี้แจกจ่ายเป็นการภายใน ไม่นำเนื้อหาลง blog

เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้เกี่ยวข้องไปยัง Memoir ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๒๑๘ วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง "เมื่อเส้น Desorption isotherm ต่ำกว่าเส้น Adsorption isotherm" โดยนำเอาผลการวิเคราะห์ TiO2 และตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้รับมาเมื่อกลางเดือนสิงหาคมมาทำการตรวจสอบ
 

ไม่มีความคิดเห็น: